Политика на достъпност

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) се стреми да направи уебсайта си възможно най-достъпен и лесен за ползване.

Какво означава това?

Това означава, че текстовете, изображенията, формулярите и навигацията трябва да са достъпни и разбираеми за възможно най-много хора. На всички граждани, със или без увреждания, би трябвало да се предложат възможно най-добри условия за работа с уебсайта.

Именно за тази цел той е оптимизиран в съответствие с версия 2.0, ниво АА на Насоките за достъпност на уебсъдържанието на W3C (WCAG)

Например:

  • изображенията на уебсайта съдържат „alt“ тагове, които дават възможност на използващите екранни четци потребители да разберат какво е изображението
  • контрастът между текста и фона е оптимизиран по отношение на четливостта
  • потребителите, които се затрудняват да използват мишка, могат да осъществяват навигация само с помощта на клавишите
  • линкът „skip to“ дава възможност на потребителите да пропуснат заглавния блок и да преминат директно към основното съдържание
  • формулярите са защитени срещу спам чрез метода „honeypot“, а не с „captcha“, който може да създаде затруднения за някои потребители

Независимо от усилията ни да направим този уебсайт възможно най-достъпен, видеоматериалите и документите във формат PDF на някои страници може все още да не са оптимизирани по отношение на достъпността. Ще продължаваме да правим всичко по-силите си, за да постигнем пълно съответствие на уебсайта с насоките за достъпност. 

Използвани технологии

Този уебсайт използва следните технологии: HTML5, CSS 3, JQuery 1.11, JPEG, GIF, PNG, MP4 и Silverlight (излъчване в реално време).

Той е съвместим с множество браузъри (до Internet Explorer 7) и видове компютри.

Съвместимост с инструменти за достъпност

Уебсайтът consilium.europa.eu е съвместим със следните екранни четци:

  • Jaws
  • NVDA
  • Windows Eyes
  • VoiceOver