Декларация във връзка с авторското право

© Европейски съюз, 2017.

Възпроизвеждането е разрешено, ако е посочен източникът, освен ако не е предвидено друго.

В случаите, когато за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.) е необходимо предварително разрешение, то отменя гореспоменатото общо разрешение и посочва ясно ограниченията за ползването.

Свързани с авторското право ограничения за раздела PRADO на уебсайта

При никакви обстоятелства не трябва:

  • да разпространявате, използвате, копирате или по друг начин възпроизвеждате каквито и да е материали, съдържащи се в раздела PRADO на уебстайта, освен ако това не е изрично разрешено по-долу или ако имате разрешение от Генералния секретариат на Съвета
  • да продавате, давате назаем или под наем, подлицензирате, предавате, разпространявате, преразпространявате или предоставяте за почасово ползване раздела PRADO или части от него, нито да "рамкирате“ или "възпроизвеждате“ материали или услуги от раздела PRADO или достъпни чрез него, на какъвто и да е друг сървър или интернет устройство без предварително изрично писмено разрешение от Генералния секретариат на Съвета; разрешава се създаването на интернет връзки към страниците на PRADO; за публикуването на такива връзки не е необходимо допълнително разрешение от Генералния секретариат на Съвета
  • да отстранявате, преправяте, променяте или по какъвто и да е друг начин да се намесвате в заглавия, търговски марки, авторско право, предупреждения за ограничени права или други обозначения на правата на собственост, както и в лицензионни споразумения, включени или предоставени в раздела PRADO
  • да набавяте, набирате, събирате или сглобявате каквито и да е материали с цел използване за неслужебни и търговски цели
  • да набавяте, набирате, събирате или сглобявате информация или данни за други потребители без тяхно съгласие, в т.ч. имейл адреси