Езикова политика

Генералният секретариат на Съвета на ЕС (ГСС) се стреми уебсайтът на Съвета да е възможно най-достъпен за неговите посетители. По тази причина цялото ни уеб съдържание се публикува като минимум на английски и френски, а по-голямата част от това съдържание е налично на всички езици на ЕС. 

Кои езици се използват на този уебсайт?

На уебсайта се използват 24-те официални езика на ЕС:

английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

Как се използват езиците на уебсайта на Съвета?

На уебсайта се използват 3 различни езикови политики:

  1. съдържание, което се публикува на всичките 24 официални езика на ЕС
  2. съдържание, което се публикува само на английски и френски
  3. съдържание, което се публикува на английски, френски и на всякакви други езици по целесъобразност

Стандартната езикова политика е цялото съдържание да се публикува едновременно на всички езици на ЕС. Това се отнася за всички официални документи в публичния регистър на Съвета.

Единственото изключение от това правило е съдържанието, което се публикува в разделите на уебсайта, предназначени за заседанията и пресата.

Заседания

Подробна информация за заседанията на съставите на Съвета се публикува само на английски и френски език. Въпреки това, най-обща информация за дадено заседание, като датата, мястото на провеждане и основните точки за обсъждане, се дава на всички езици на ЕС. Кратко обобщение на всяко заседание на даден състав на Съвета и на заседанията на Еврогрупата се публикува на всички езици след края на съответното заседание.

Информация за заседанията на Европейския съвет се публикува на всички езици на ЕС, с изключение на актуализираните съобщения докато тече съответното заседание, които излизат само на английски и френски.

Материали за пресата

Поради факта, че аудиторията, към която са насочени пресматериалите, е със специални интереси, част от тези материали се публикуват само на английски и френски език. Това включва:

  • изявления на Еврогрупата и на председателя на Еврогрупата
  • изявления от името на ЕС на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 
  • двуседмичната програма на пресслужбата
  • съобщенията с полезна информация за медиите, които се публикуват преди специални събития, като срещи на върха със страни, нечленуващи в ЕС
  • изявления, бележки и речи на председателя на Европейския съвет — те се публикуват често и на други езици по целесъобразност в зависимост от темата

Поради необходимостта на пресата да бъде подадена бързо информация по някои въпроси, прессъобщенията първо се публикуват на езика, на който са съставени, преди да бъдат преведени на останалите 23 езика на ЕС. Стараем се да публикуваме преводите възможно най-бързо след излизането на оригинала, като преводът на всеки следващ език се публикува веднага щом бъде готов.

Защо не мога да намеря информация на своя език?

ГСС се старае да осигури на посетителите на уебсайта възможно най-много актуална информация на езика, който те най-добре разбират.

Но възможностите ни от гледна точка на бюджет и ресурси за превод са ограничени. За съжаление това означава, че не успяваме навреме да преведем цялото съдържание на сайта на всички езици на ЕС. Затова съсредоточаваме усилията си върху това да осигурим основното съдържание на всички езици, като едновременно с това ограничаваме избора на езици за онова съдържание, предназначено за специализирани потребители, като пресата например.

Дори ако определено съдържание на уебсайта не е налично на вашия език, чрез публичния регистър вие все пак имате достъп до законодателството на ЕС и до официалните документи на Съвета и на Европейския съвет на всичките 24 официални езика на ЕС.