RSS потоци

Какво е RSS?

RSS е съкращение на Really Simple Syndication и представлява метод за предоставяне на информация в машинно четим формат. RSS дава възможност на потребителите да се абонират само за специфични текстови или мултимедийни файлове в интернет.

Чрез RSS материалите, за които потребителят се е абонирал, могат автоматично да бъдат качвани на неговия компютър или на уебсайтове, като по този начин абонатът получава последната информация по много удобен начин.

Какво е необходимо, за да се абонирате за RSS поток?

За да се абонирате за RSS поток, трябва да имате RSS четец. В интернет можете да намерите няколко безплатни RSS четци, които могат да бъдат конфигурирани според желанието на потребителя. Най-новите браузъри вече имат тази характеристика. Те позволяват на потребителите сами да решат кои източници да бъдат четени.

RSS четецът показва заглавието или като друга възможност — първите няколко реда от дадена статия. Придружаващ линк позволява на абоната да отвори цялата статия в браузъра.

Как да се абонирате?

Можете да се абонирате за RSS потоци на езика на посетената страница. Ако желаете да се абонирате за RSS потоци на друг език, моля използвайте списъка горе вдясно на страницата, за да изберете предпочитания от вас език.

Можете да се абонирате за RSS потоците, налични на уебсайта на Съвета, като щракнете върху линковете от списъка по-долу.

Налични потоци

Заседания

1. Състави на Съвета

2. Заседания на Европейския съвет

3. Международни срещи на върха

4. Заседания на Еврогрупата

5. Срещи на върха на държавите от еврозоната

6 Заседания на Корепер

7. Заседания на работни групи по състави на Съвета

9. Заседания на комитети

Документи на Съвета от публичния регистър

1. Дневни редове за заседанията на:

2. Последни документи

3. Резюме на законодателни актове на Съвета

4. Протоколи на Съвета:

5. По теми: