Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Телефон: +32 22816111
Факс: +32 22816934

Център Info Point Europa
Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Телефон: +32 22965555

Как да стигнем до там

Седалището на Европейския съвет и това на Съвета се намират в Европейския квартал на Брюксел на площад „Шуман“ . Ако нямате достъп до паркинга на Съвета, силно Ви препоръчваме да използвате градския транспорт, тъй като в Европейския квартал няма много места за паркиране.

  • С метро или автобус

Автобуси номера 12 и 21: от летище Brussels National в Завентем до „Шуман“
Автобуси номера 22, 27, 28, 36, 60, 64: автобусни спирки в района на площад „Шуман“
Линии на метрото 1 и 5: станция „Шуман“

  • С влак

Железопътните гари Brussels Midi, Brussels Central и Brussels Nord са свързани с гара Brussels Schuman, намираща се в непосредствена близост до седалището на Съвета.