Сгради на Съвета

Генерален секретариат

Администрацията на Съвета, т.нар. Генерален секретариат на Съвета, по-рано бе разпръсната в различни сгради в Брюксел. За да рационализира вътрешната организация на дейността и разходите си, Съветът на ЕС изготви програма за сградите, чиято цел е да прегрупира цялата административна работа и заседанията в по-малък брой съседни сгради.

Програмата се явяваше и отговор на променящите се функционални нужди:

  • решението на Европейския съвет да провежда всички свои заседания в Брюксел, което замени предишното редуване по държави членки
  • разширяването на ЕС, при което за 10 години се присъединиха 13 държави
  • приемането на Договора от Лисабон, с който бе създадена длъжността постоянен председател на Европейския съвет

Съществуващата сграда Justus Lipsius беше частично преустроена и беше придобита нова сграда — LEX, в която да се помещава нарастващият брой преводачески отдели. През януари 2017 г. започна да функционира нова сграда, сградата Europa, предназначена за провеждането на заседанията на Съвета и на Европейския съвет.

Сграда Justus Lipsius

От 1995 г. насам сградата Justus Lipsius е седалище на Съвета на ЕС и на Генералния секретариат на Съвета. С влизането в сила на Договора от Ница тя се превърна временно в място за провеждане на заседанията на Европейския съвет. От началото на 2017 г. провеждането на заседанията на Съвета на ЕС и на Европейския съвет беше прехвърлено в новата сграда Europa.

Сграда Lex

От 2007 г. насам в сградата Lex се помещава службата за преводи на Генералния секретариат на Съвета. Преди това отделите се помещаваха в няколко сгради, пръснати из Брюксел. Сградата LEX събира под един покрив всички езикови отдели, както и новите отдели, създадени в резултат на разширяването на ЕС.

Сграда „Европа“

Сграда Europa е мястото, където се провеждат заседанията на Европейския съвет, на Съвета на ЕС и на други органи на високо равнище. Тя започна да функционира от началото на 2017 г.

Други сгради

Център Info Point Europa

Този обществен информационен център се управлява съвместно от Съвета и Комисията.

Европейски конгресен център (Люксембург)

Съгласно установените в Договорите правила Съветът на Европейския съюз заседава в Люксембург през април, юни и октомври. През тези месеци Съветът наема Европейския конгресен център от правителството на Люксембург.

Neder-over-Hembeek

Това е централната складова сграда на Генералния секретариат, която се намира в северната част на Брюксел. Тя заема площ от 4400 m2 под формата на едно хале. Складовата сграда се ползва съвместно с други институции на ЕС.