Обща информация

Генерален секретариат

Въпроси във връзка с Европейския съвет и Съвета

Общи въпроси, отнасящи се до организацията, работата и дейността на Европейския съвет и Съвета могат да се отправят до служба „Обществена информация“. Имайте предвид, че тази служба не дава правни становища, нито прави коментари по конкретни въпроси.

По какъв начин да зададете въпроса си

 • По телефона: +32 22815650
 • По факса: +32 22814977
 • По пощата:
  General Secretariat of the Council of the European Union
  DGF - Public Information Service
  Rue de la Loi/Wetstraat 175
  1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België

Можете да зададете своя въпрос на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Ще отговорим на въпроса Ви в рамките на 15 работни дни.

Процедура за подаване на жалби

Ние се стремим да осигурим обслужване с най-високи стандарти.

В случай че според Вас в контактите/кореспонденцията Ви със службите на ГСС сте били обект на лошо администриране, Ви уведомяваме, че имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман. Преди обаче омбудсманът да може да приеме жалбата Ви, е необходимо първо да повдигнете своите въпроси пред службата на Съвета на Европейския съюз, която се е занимавала с Вашето първоначално искане.

Ние ще се постараем да отстраним причината за Вашето недоволство, доколкото това е възможно и допустимо.