Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Кой може да ни посети?

За групи от най-малко 20 души нашата служба „Посещения“ организира посещения на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Посещенията са подходящи за:

  • възрастни
  • групи ученици на възраст над 15 години

Не сме в състояние да организираме посещения за лица и групи от по-малко от 20 души. Същевременно всяка година през май отваряме врати за обществеността по време на Деня на отворените врати на европейските институции.

В какво се състои посещението?

Информационни сесии могат да се организират в повечето работни дни, между 9 и 11 ч. или между 13,30 и 16 ч. През август не се организират информационни сесии.

Предлагаме само един вид посещения – информационни сесии. Те обикновено продължават между 1 и 2 чàса и се състоят от:

  • експозе, направено от служител на Генералния секретариат на Съвета или на Европейската служба за външна дейност
  • сесия от въпроси и отговори

Експозето може да представлява общо запознаване с Европейския съвет и Съвета или представяне на по-конкретна тема. При поискване могат да се провеждат и семинари.

Как да направите резервация за посещение

Резервация за информационна сесия следва да се направи поне 3 месеца предварително. След като получим искането Ви, ще се свържем с Вас за потвърждение на посещението.

Искането се прави от:

  • ръководителя на групата
  • представител на учебното заведение или на учениците, който трябва също да придружава групата по време на посещението

Ученическите групи трябва да бъдат придружавани от поне един възрастен на всеки 10 ученици.

Имайте предвид, че служба „Посещения“ си запазва правото да обедини две съвместими групи по причини от организационен характер или да отмени насрочено посещение, което не отговаря на процедурните изисквания.

При изключителни обстоятелства, в резултат на политически събития или свикани в последния момент заседания на Съвета, служба „Посещения“ може да отмени дори с много кратко предизвестие посещения, които вече са били програмирани.

Сградите на Съвета са достъпни за лица с намалена подвижност.

Допълнителна информация

Тел.: +32 22812140

Изпратете имейл

Къде се провеждат посещенията?

Сграда Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles, Belgique

Belgique/België

Сграда Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles, Belgique

Belgique/België

Център Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles, Belgique

Belgique/België

Информационните сесии се провеждат в някоя от сградите на Съвета в Брюксел:

  • сграда Justus Lipsius
  • сграда Lex
  • Център Info Point Europa

Моля, имайте предвид, че по време на посещенията не е възможно да се правят обиколки на сграда „Европа“.

Автобусите, превозващи посетители, могат да спират пред главния вход на сградата Justus Lipsius, за да оставят пътниците и да ги качват обратно. В непосредствена близост има ж.п. гара, станции на метрото и автобусни спирки.

Център Info Point Europa

Съветът и Европейската комисия имат съвместен информационен и документационен център, който разполага с информационно бюро и предлага безплатни публикации. Центърът Info Point Europa се намира близо до седалището на Съвета и е отворен от понеделник до петък от 9 до 17 ч.

Процедура за подаване на жалби

Ние се стремим да осигурим обслужване с най-високи стандарти.

В случай че според Вас в контактите/кореспонденцията Ви със службите на ГСС сте били обект на лошо администриране, Ви уведомяваме, че имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман. Преди обаче омбудсманът да може да приеме жалбата Ви, е необходимо първо да повдигнете своите въпроси пред службата на Съвета на Европейския съюз, която се е занимавала с Вашето първоначално искане.

Ние ще се постараем да отстраним причината за Вашето недоволство, доколкото това е възможно и допустимо.

Как могат да се посетят другите институции на ЕС?

Европейска комисия

Центърът за посетители на Европейската комисия посреща групи от посетители (най-малко 15 души) за презентации и дискусии относно ролята на Комисията като политически изпълнителен орган на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 10 седмици предварително, като посещенията могат да бъдат адаптирани към знанията и интересите на групите.

Eвропейски парламент

Европейският парламент е в основата на демократичния процес в Европейския съюз. Посещенията са безплатни и в техните рамки може да научите как работи Европейският парламент, как неговата дейност Ви засяга и как сме изградили днешна Европа. За информация вж. уебсайта за посещения на Европейския парламент.

Комитет на регионите

Комитетът на регионите предлага интересни презентации за групи от посетители (най-малко 15 души, на възраст над 14 години) относно ролята на регионите и градовете в Европа при изготвянето на законодателството на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 8 седмици предварително.

Европейски икономически и социален комитет

Посетете седалището на организираното гражданско общество за интерактивна дискусия. Открийте представените три групи — работодатели, работници и представители на различни интереси (например професионални, общностни и младежки организации, женски сдружения, потребители, екоактивисти) — и как правата им се защитават в Европейския съюз.