Посетете ни

Генерален секретариат

Кой може да ни посети?

За групи от най-малко 20 души нашата служба „Посещения“ организира посещения на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Посещенията са подходящи за:

  • възрастни
  • групи ученици на възраст над 15 години

В какво се състои посещението?

Информационни сесии могат да се организират в повечето работни дни, между 9 и 11 ч. или между 13,30 и 16 ч.

Предлагаме само един вид посещения – информационни сесии. Те обикновено продължават между 1 и 2 чàса и се състоят от:

  • експозе, направено от служител на Генералния секретариат на Съвета или на Европейската служба за външна дейност
  • сесия от въпроси и отговори

Експозето може да представлява общо запознаване с Европейския съвет и Съвета на ЕС или представяне на по-конкретна тема. При поискване могат да се провеждат и семинари.

Как да направите резервация за посещение

Резервация за информационна сесия се прави поне 3 месеца предварително. След като получим искането Ви, ще се свържем с Вас за потвърждение на посещението.

Искането се прави от:

  • ръководителя на групата
  • представител на учебното заведение или на учениците, който трябва също да придружава групата по време на посещението

Ученическите групи трябва да бъдат придружавани от поне един възрастен на всеки 10 ученици.

Имайте предвид, че служба „Посещения“ си запазва правото да обедини две съвместими групи по причини от организационен характер или да отмени насрочено посещение, което не отговаря на процедурните изисквания.

При изключителни обстоятелства, в резултат на политически събития или свикани в последния момент заседания на Съвета, служба „Посещения“ може да отмени дори с много кратко предизвестие посещения, които вече са били програмирани.

Сградите на Съвета са достъпни за хора с ограничена подвижност.

Допълнителна информация

Тел.: +32 22812140

Изпратете имейл

Къде се провеждат посещенията?

Сграда Justus Lipsius

Rue de la Loi/Wetstraat 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Сграда Lex

Rue de la Loi/Wetstraat 145

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Център Info Point Europa

Rue Archimède/Archimedesstraat 1

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Информационните сесии се провеждат в някоя от сградите на Съвета в Брюксел:

  • сграда Justus Lipsius
  • сграда Lex
  • Център Info Point Europa

Автобусите, превозващи посетители, могат да спират пред главния вход на сградата Justus Lipsius, за да оставят пътниците и да ги качват обратно. В непосредствена близост има ж.п. гара, станции на метрото и автобусни спирки.

Център Info Point Europa

Съветът и Европейската комисия имат съвместен информационен и документационен център, който разполага с информационно бюро и предлага безплатни публикации. Центърът Info Point Europa се намира близо до седалището на Съвета и е отворен от понеделник до петък от 9 до 17 ч.

Процедура за подаване на жалби

Ние се стремим да осигурим обслужване с най-високи стандарти.

В случай че според Вас в контактите/кореспонденцията Ви със службите на ГСС сте били обект на лошо администриране, Ви уведомяваме, че имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман. Преди обаче омбудсманът да може да приеме жалбата Ви, е необходимо първо да повдигнете своите въпроси пред службата на Съвета на Европейския съюз, която се е занимавала с Вашето първоначално искане.

Ние ще се постараем да отстраним причината за Вашето недоволство, доколкото това е възможно и допустимо.