Еврогрупата е неформален орган, в който министрите на държавите членки от еврозоната обсъждат въпроси, отнасящи се до споделените им отговорности във връзка с еврото. 

Задачи

Основната ѝ задача е да осигурява тясна координация на икономическите политики между държавите членки от еврозоната. Друга цел на Еврогрупата е да насърчава създаването на условия за по-силен икономически растеж.

Освен това Еврогрупата отговаря за подготовката на срещите на върха на държавите от еврозоната и за последващите действия след тях.

Заседания

Еврогрупата обикновено заседава веднъж месечно, в навечерието на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси. В заседанията на Еврогрупата участие вземат и комисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, както и председателят на Европейската централна банка.

Първото неформално заседание на министрите на финансите на държавите от еврозоната се проведе на 4 юни 1998 г. в Шато дьо Сенинген в Люксембург.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Председател

Еврогрупата избира председателя си за период от 2,5 години с обикновено мнозинство. Настоящият председател е Йерун Дейселблум.  Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г. Йерун Дейселблум е министър на финансите на Нидерландия.

Работна програма

Еврогрупата приема работната си програма на всеки 6 месеца. В програмата се определят основните области на работа и се установява предварителният дневен ред за предстоящите заседания на Еврогрупата.  

Присъединяване към eврозоната

За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да изпълняват т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, установени в Договора от Маастрихт през 1992 г. и известни още като „критерии от Маастрихт“.

Окончателното решение за присъединяване на една държава от ЕС към еврозоната се взема от Съвета на ЕС въз основа на предложение от Комисията и след консултации с Европейския парламент.

 

Присъединяване към eврозоната

За да могат да се присъединят към еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да изпълняват т.нар. „критерии за конвергенция“. Това са икономически и правни условия, установени в Договора от Маастрихт през 1992 г. и известни още като „критерии от Маастрихт“.

Окончателното решение за присъединяване на една държава от ЕС към еврозоната се взема от Съвета на ЕС въз основа на предложение от Комисията и след консултации с Европейския парламент.