Работна група за Еврогрупата

Еврогрупа

Работната група за Еврогрупата е подготвителен орган, състоящ се от представителите в Икономическия и финансов комитет на държавите членки от еврозоната, Европейската комисия и Европейската централна банка.

Тя оказва съдействие на Еврогрупата и на нейния председател при подготовката на обсъжданията на министрите. 

Обикновено работната група заседава един път месечно преди заседанията на Еврогрупата.

Председател на работната група 

Членовете на Работната група за Еврогрупата избират председател за срок от две години, като срокът може да бъде удължен. 

Кабинетът на председателя на работната група се намира в Генералния секретариат на Съвета на ЕС в Брюксел. 

От януари 2012 г. длъжността председател на Работната група за Еврогрупата се заема от г-н Tомас Визер, който е и председател на Икономическия и финансов комитет.