Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

07/04/2017 Заседание

На заседанието си от 7 април във Валета (Малта) Еврогрупата беше информирана за постигнатия напредък във втория преглед на програмата на Гърция за икономически корекции, както и за последния преглед след приключването на програмата в Кипър. Тя обсъди и начините за стимулиране на инвестициите в еврозоната и изслуша годишните доклади на надзорните органи и органите за преструктуриране в рамките на банковия съюз.

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.