Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

09/10/2017 Заседание

На заседанието си от 9 октомври министрите на финансите от еврозоната обсъдиха евентуалната бъдеща роля на Европейския механизъм за стабилност и обмениха мнения за най-добрите национални практики за финансиране на намаления на данъците върху труда. Те бяха информирани и за резултатите от шестата мисия за наблюдение след приключване на програмата в Португалия.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.