Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

10/07/2017 Заседание

Еврогрупата обсъди рамките относно несъстоятелността в еврозоната, както и фискалната позиция на еврозоната. Еврогрупата беше информирана за най-новото развитие на положението в банковия сектор и за основните констатации след седмото посещение за наблюдение след приключване на програмата в Ирландия.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Следващи заседания

Текущи и минали заседания

Вж. всички заседания

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.