Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

© E.Dunand / AFP 20/03/2017 Заседание

Еврогрупата разгледа бюджетните въпроси, обсъди въвеждането на референтни показатели за пенсионните системи на държавите от еврозоната и се запозна с втория преглед на програмата на Гърция за макроикономически корекции.

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.