Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

© D. Kalker / DPA

На 27 април от 9,30 ч. председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум говори на пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел. Дискутираната тема е актуалното състояние на втория преглед на третата програма на Гърция за макроикономически корекции.

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.