Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

Luxembourg Congrès © Copyright 2016 15/06/2017 Заседание

На заседанието си в Люксембург на 15 юни Еврогрупата приключи обсъжданията по втория преглед на програмата на Гърция, който проправя пътя за изплащането на третия транш от финансовата помощ за Гърция в размер на 8,5 млрд. евро. Министрите бяха информирани и за оценката на МВФ по член IV за икономическите перспективи на еврозоната, рисковете и предизвикателствата пред политиката, както и за актуалното състояние във връзка с рамката за преструктуриране на банки.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Следващи заседания

Текущи и минали заседания

Вж. всички заседания

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.