Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

15/09/2017 Заседание

На заседанието си на 15 септември Еврогрупата беше информирана за актуалното състояние на текущата програма за икономически реформи на Гърция. Министрите обмениха мнения и относно начините за увеличаване на икономическата устойчивост в Икономическия и паричен съюз.

Следващи заседания

Текущи и минали заседания

Вж. всички заседания

Роля

Председателят на Еврогрупата е председател и на заседанията на Еврогрупата, определя дневния им ред, изготвя дългосрочната работна програма и представлява Еврогрупата на международни форуми.

Биография

Йерун Дейселблум е председател на Еврогрупата от 21 януари 2013 г. Той беше преизбран на поста за втори мандат на 13 юли 2015 г.

Цели и приоритети

Главни и междинни цели и приоритети на Еврогрупата по време на председателството на Йерун Дейселблум.