Обикновено мнозинство

Съвет на ЕС

Обикновено мнозинство се постига, ако поне 15 членове на Съвета гласуват „за“.

Съветът взема решения с обикновено мнозинство:

  • по процедурни въпроси, като например приемането на процедурен правилник на Съвета и организацията на Генералния секретариат на Съвета, приемането на разпоредбите, регулиращи дейността на комитетите, предвидени в Договорите
  • за да поиска от Комисията да предприеме проучвания или да представи предложения