Документи и публикации

Публичен регистър на документите на Съвета

Регистърът съдържа данни за документите на Съвета или цялостното съдържание на тези документи след 1999 г.

Искане на документ

Ако документът, който търсите, не е в публичния регистър, можете да го поискате.

Архив

В архива на Съвета в Брюксел можете да преглеждате микрофишове и/или електронни копия на документи.

Библиотека

В библиотеката се съхраняват монографии, справочна литература и публикации на ЕС.

Публикации

Книги, брошури, листовки и плакати, публикувани от Генералния секретариат на Съвета.