Търсете законодателни актове съгласно „процедурата за съвместно вземане на решение“

Този регистър съдържа информация на законодателните актове на ЕС, приети съгласно обикновената законодателна процедура, позната още като „процедура за съвместно вземане на решение“. В регистъра са посочени както текущите, така и приключилите процедури.

Базата данни дава информация за всеки етап на отделните законодателни досиета в процеса на обикновената законодателна процедура. Това включва:

  • предложение на Комисията
  • позиция на Европейския парламент на първо четене 
  • позиция на Съвета на първо четене и позиция на Европейския парламент на второ четене
  • позиция на Съвета на второ четене
  • помирителна процедура (в случай на несъгласие)
  • връзка към приетия акт 
  • дата на подписване
  • референтен номер за търсене на текста в Официален вестник на ЕС

Ако актът вече е приет, се посочват връзката към пълния текст и датата на подписване. Може да бъде посочена и връзката към позициите на първо или второ четене.

Моля, имайте предвид, че информацията в базата данни е достъпна единствено на английски и френски и можете да търсите, като използвате само тези два езика. 

Съвет на ЕС

Търсене по отделно досие

Въведете търсения номер, напр. 96/0113
и/или ключова дума (на английски или френски) от заглавието на съответното досие, напр. jeunesse