Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли

Публичният регистър на документите на Съвета съдържа данни за документите на Съвета или цялостното съдържание на тези документи от 1999 г. насам.

Съдържанието на документите, които са достъпни за обществеността, може да се види директно на екрана. До останалите документи може да бъде поискан достъп.

Инфографика — Достъп до документите на Съвета

Достъп до документите на Съвета Вж. пълната инфографика

Основни документи

Дневни редове на заседания

Резултати и протоколи от заседанията

Освен това, в меню „Заседания“ има отделна уебстраница за всяко заседание на Съвета, Европейския съвет и Еврогрупата. Тези страници съдържат публикации, свързани с редовните заседания, като например предварителна информация (информационна бележка преди провеждането на заседанието на Съвета), дневен ред, списък на точки А и/или списък на участниците.

Съобщения за печата

Последните съобщения за печата можете да намерите в раздела „Съобщения за печата“, който съдържа:

  • съобщения за печата на Съвета, публикувани след 1 януари 2014 г.
  • изявления и речи на председателя на Европейския съвет или на Еврогрупата след края на 2009 г..

Ако търсите по-старо съобщение за печата (отпреди 1 януари 2014 г.), можете да го потърсите в регистъра. Изберете „Печат“ в полето „Тематична област“ и „Съобщения за печата“ в полето „Вид документ“ и посочете състава на Съвета в полето „Думи в заглавието“ (например „икономически и финансови въпроси“).

Заключения на Съвета

За последните заключения използвайте специализираната страница на уебсайта:

В регистъра можете да търсите конкретни заключения, като посочите „заключения на Съвета“ в полето „Думи в заглавието“ и датата на заседанието на Съвета в полето „Дата на заседанието“. Можете да търсите, като посочите „заключения на Съвета“ в полето „Думи в заглавието“ и период от време в полето „Дата на документа“ (например между 1/05/2015 и 30/06/2015).

Ако търсите заключения на Съвета относно конкретна тема, можете да посочите „заключения на Съвета“ & някои ключови думи на темата в полето „Думи в заглавието“ (например „заключения на Съвета“ & „околна среда“ за заключения на Съвета, отнасящи се до въпроси, свързани с околната среда).

Подготвителни документи

Подготвителните документи се изготвят, когато работните групи на Съвета обсъждат законодателни проекти. Всички подготвителни документи, свързани с конкретно предложение в процес на обсъждане в Съвета, носят един и същ уникален код на междуинституционалното досие, даден от Комисията.

Ако имате документ, свързан с проект на законодателен акт, който ви интересува, можете да намерите кода на междуинституционалното досие на първата страница на документа в полето в горния ляв ъгъл. Когато въведете този код в полето „Междуинституционално досие“, ще получите списък с всички документи в регистъра, свързани с този законодателен акт.

Ако нямате документа, можете да използвате полето „Думи в заглавието“, за да намерите кода на междуинституционалното досие на проекта на законодателния акт, от които се интересувате. Въведете ключови думи от тематичната област на проекта на законодателния акт и ще получите списък с документи. Натиснете върху референтния номер в получер шрифт на един от ST документите, за да стигнете до информационната страница на документа. Междуинституционалният номер се вижда ясно на тази страница.

Езици

В регистъра можете да намерите документи, чието съдържание е публикувано:

  • само на един език
  • на няколко езика (например част от документа е на английски, част на испански и част на немски език)
  • на всички официални езици на ЕС

Изборът на езика може да повлияе на резултатите от вашето търсене. Например, за да намерите обобщените протоколи от Корепер, трябва да изберете опцията „на всички езици“ в полето „Език на документа“. Избирането само на един език може да не даде никакъв резултат.