Европейският съвет през 2012 г.

Европейският съвет през 2012 г.

Стабилизирането и укрепването на еврозоната, подпомагането на растежа и на създаването на работни места, както и сътресенията в Близкия изток бяха на преден план в дневния ред на Европейския съвет през 2012 г. Това беше и годината, в която Европейският съюз получи Нобеловата награда за мир.

В тази брошура, трета от поредицата, председателят Херман ван Ромпьой предлага личната си равносметка за дейностите и събитията в институцията, които белязаха 2012 г.

В брошурата са включени всички заключения, изявления и доклади на Европейския съвет от 2012 г.

2013, 76 cтраници, Книги на хартиен носител