Правила за организацията на работата на срещите на върха на държавите от еврозоната

Правила за организацията на работата на срещите на върха на държавите от еврозоната
Правилата за организацията на работата на срещите на върха на държавите от еврозоната съдържат ръководните принципи за провеждането на тези срещи. С оглед осигуряване прозрачността и ефективността на срещите, тази брошура съдържа разпоредбите относно организирането на срещите на върха на държавите от еврозоната, в т.ч. подготовката, дневния ред, състава или изявленията. Налична на 22 езика.
2013, 46 cтраници, Електронни книги