Икономически и паричен съюз — правни и политически текстове

Икономически и паричен съюз — правни и политически текстове

Настоящата публикация предоставя широк подбор от правни, политически и технически текстове, свързани с функционирането на икономическия и паричен съюз (ИПС). Те обхващат институционалните и външните аспекти на еврото, както и законодателството в областта на статистиката и механизмите за финансова помощ.

2014, 360 cтраници, Електронни книги