Икономическият и паричен съюз

Икономическият и паричен съюз

Брошурата съдържа информация за икономическия и паричен съюз, за неговото функциониране и за отговора на икономическата криза. В нея са определени механизмите за координация и надзор, които бяха създадени с цел да се избегнат подобни ситуации в бъдеще.

2014, 26 cтраници, Книги на хартиен носител