Процедурен правилник на Съвета и коментари по Процедурния правилник на Съвета

Генерален секретариат
Процедурен правилник на Съвета — коментари

Как се подготвя работата на Съвета? Какви правила за гласуване се прилагат? Какви са правилата за откритите дебати? Това практическо ръководство дава отговор на тези и много други въпроси, свързани със структурата на Съвета, неговата работа и вземането на решения. Предназначено е на първо място за делегатите и ротационните председателства на Съвета с цел да се осигури информация за правния контекст и да се подпомогне подготовката за председателствата.
Освен коментарите брошурата съдържа и текста на процедурните правилници на Европейския съвет и на Съвета. Преведена е на 23 езика на ЕС.

2016, 119 cтраници, Книги на хартиен носител