Европейският съюз — Правов съюз (постер)

Европейският съюз — Правов съюз (постер)

От Париж до Лисабон Европейският съюз извървя дълъг път — от полагането на основите от шестте държави учредителки до Съюза, който познаваме днес — икономическа и политическа общност, състояща се от близо 509 милиона жители в 28 държави членки. Този постер представя ключовите етапи от европейската интеграция с хронология на основните договори и договорите за присъединяване. Договорите — фундаментът на Европейския съюз, са отражение на начина, по който държавите членки реагират на новите вътрешни и външни предизвикателства. Те проследяват развитието на този съюз на народите и държавите, ръководен от принципите на правовата държава.

2016, 1 cтраници, Плакати