Ръководство за обикновената законодателна процедура

Ръководство за обикновената законодателна процедура

Брошурата съдържа цялата необходима информация за преработената обикновена законодателна процедура и разяснява съответните роли на председателството и Генералния секретариат на Съвета. Описани са различните фази на процедурата: трите четения, помирителната процедура и тристранните срещи. Брошурата съдържа още списък на съответните правни основания, таблици, представящи в графичен вид различните фази, и съответните срокове.

2016, 48 cтраници, Книги на хартиен носител