Европейският съюз — факти и числа

Съвет на ЕС
Факти и числа (актуализирана информация)

Колко души живеят в Италия? Каква е политическата система в Литва? А коя е столицата на Кипър?
Открийте отговорите на тези въпроси и много други факти в осъвремененото издание на „Европейският съюз — факти и числа“.
Брошурата е в удобен за използване формат и дава основна информация за Европейския съюз, неговите институции, държави членки и страните кандидатки. Тя съдържа данни за официалните езици, уебсайтовете на правителствата и друга полезна информация за всяка държава.
Брошурата е издадена на 24 езика.

2017, 88 cтраници, Книги на хартиен носител