Отидете в съдържанието
Абонамент за имейли
  • Европейският съвет — Стратегическата институция на ЕС

    Европейският съвет — Стратегическата институция на ЕС

    Европейският съвет е институцията, която определя общите политически насоки и приоритети на ЕС. Брошурата съдържа информация за неговия състав, функциониране и председател. Описана е и ролята на срещите на върха на държавите от еврозоната. 

    6 Pages