Търсете в базата данни за споразумения и конвенции

Тази база данни съдържа информация за споразуменията и конвенциите на Европейския съюз.

 Налична информация:

  • заглавие на документа
  • дата и място на подписване
  • дата на влизане в сила (ако вече са влезли в сила)
  • препратка към пълния текст, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз
  • бележки (например временно прилагане)
  • подробности по ратификацията (датата на нотифициране на всяка страна)

 Моля, имайте предвид, че информацията в базата данни е достъпна единствено на английски и френски и можете да търсите, като използвате само тези два езика.

 

 

Съвет на ЕС

Изберете страна от списъка на страните

Изберете споразумение по заглавие и/или дата

Търсене по език
Търсене по заглавие
Дати на подписване