Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

С какво се занимава Европейският съвет?

Европейският съвет определя цялостната политическа насока и приоритетите на ЕС. Той не е сред законодателните институции на ЕС, така че не договаря и не приема закони на ЕС. Вместо това задава политическия дневен ред на ЕС, като по време на заседанията на Европейския съвет обикновено приема „заключения“, в които се определят чувствителни въпроси и действия, които да бъдат предприети. 

Неотдавна Европейският съвет прие „стратегическа програма“ от приоритетни области, изискващи дългосрочно действие и фокус от страна на ЕС.

Как функционира Европейският съвет?

Членове

Членовете на Европейския съвет са държавните и правителствените ръководители на 28-те държави — членки на ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия.

Когато се обсъждат въпроси на външната политика, в заседанията на Европейския съвет взема участие и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Вземане на решения

Европейският съвет взема решенията си предимно с консенсус. В конкретни, посочени в договорите на ЕС случаи обаче той взема решенията с единодушие или с квалифицирано мнозинство.

При гласуване председателят на Европейския съвет и председателят на Комисията не вземат участие във вота.

Заседания на Европейския съвет 

Европейският съвет заседава поне два пъти на всеки 6 месеца. Заседанията му, често наричани „срещи на върха на ЕС“, се провеждат в Брюксел, в сградата Justus Lipsius.

Заседанията се ръководят от председателя на Европейския съвет. При необходимост председателят може да свиква и извънредни заседания на Европейския съвет.

Председателят на Европейския парламент присъства на началото на всяко заседание, за да изложи вижданията на Европейския парламент. В зависимост от обсъжданите въпроси на заседанията могат да бъдат поканени и други участници, като например председателят на Европейската централна банка.

История на Европейския съвет

Европейският съвет е създаден през 1974 г. като неофициален форум за обсъждане между държавните и правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС.  Не след дълго той прераства в орган, отговарящ за определянето на целите и приоритетите на ЕС.

С Договора от Маастрихт през 1992 г. Европейският съвет се сдобива с официален статут и роля — да дава импулс и да задава общите политически насоки на ЕС.

През 2009 г., вследствие на направените с Договора от Лисабон промени, Европейският съвет става една от 7-те институции на ЕС.