Заключения на Европейския съвет

Европейски съвет

Заключения на Европейския съвет се приемат по време на всяко заседание на Европейския съвет. В тях се набелязват конкретни въпроси, които представляват интерес за ЕС, и се очертават определени действия, които да бъдат предприети, или цели, които да бъдат постигнати. В заключенията на Европейския съвет може да се определи и краен срок за постигане на споразумение по определен въпрос или за представяне на предложение за законодателен акт. По този начин Европейският съвет може да въздейства върху програмата на ЕС за политиките и да я насочва.

Преди заседанието на Европейския съвет неговият председател изготвя насоки за заключенията. След това те се обсъждат от Съвета по общи въпроси и по-късно се приемат на заседанието на Европейския съвет. Заключенията на Съвета се приемат с консенсус от страна на всички държави — членки на ЕС.

Заключенията на Европейския съвет от 2004 г. насам са на разположение в публичния регистър на официалните документи.

Заключенията преди 2004 г. са достъпни чрез линковете по-долу.

Европейският съвет провежда и неформални или извънредни заседания на държавните и правителствените ръководители, понякога с трета държава (държава извън ЕС). В резултат на тези заседания лидерите обикновено приемат изявления или декларации, а не официални заключения. 

Тези документи не са достъпни в публичния регистър. Приетите документи от 2004 г. насам са изброени по-долу:

  • срещи с Турция

Моля да имате предвид, че заключенията на Европейския съвет са налични само на езиците на държавите, които по това време са били членки на ЕС.