Заключения на Европейския съвет

Европейски съвет

Заключения на Европейския съвет се приемат на всяко заседание на Европейския съвет. В тях се набелязват конкретни проблемни въпроси за ЕС и се определят специфичните действия, които да бъдат предприети, или целите, които да бъдат постигнати. В заключенията на Европейския съвет може да се определи и краен срок за постигане на споразумение по определен въпрос или за представяне на законодателно предложение. По този начин Европейският съвет може да въздейства върху политическия дневен ред на ЕС и да го направлява.

Преди заседание на Европейския съвет неговият председател изготвя насоки за заключенията. След това те се обсъждат от Съвета по общи въпроси и по-късно се приемат на заседанието на Европейския съвет. Заключенията на Съвета се приемат с консенсус от всички държави – членки на ЕС.

Заключенията на Европейския съвет от 2004 г. насам са на разположение в публичния регистър на официалните документи.

Заключенията преди 2004 г. са достъпни чрез линковете по-долу.

Европейският съвет провежда и неформални или извънредни срещи на държавните и правителствените ръководители, понякога с трета държава (държава извън ЕС). След тези срещи лидерите обикновено приемат изявления или декларации, а не официални заключения.

Тези документи не са достъпни в публичния регистър. Приетите от 2004 г. насам са изброени по-долу:

  • неформални и извънредни заседания:

Моля да имате предвид, че заключенията на Европейския съвет са налични само на езиците на страните, които към момента са били членки на ЕС.