Доналд Туск, председател на Европейския съвет

В центъра на вниманието

Следвайте Доналд Туск във:

Европейски съвет, 15 декември 2016 г.

Председателят Доналд Туск ще председателства заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 15 декември 2016 г. Ръководителите ще обсъдят най-належащите въпроси, включително миграцията, сигурността, икономиката и младежта, както и външните отношения.

По въпроса за миграцията те ще разгледат прилагането на изявлението на ЕС и Турция и ще направят оценка на напредъка по пактовете, подписани с избраните африкански страни. Ще обсъдят и плана за външни инвестиции, както и реформата на общата европейска система за убежище.

Европейският съвет ще се занимае с проблемите на сигурността, по-специално с изпълнението на стратегията за вътрешна сигурност за Европейския съюз и с укрепването на сътрудничеството в ЕС в областта на външната сигурност и отбраната. По-специално обсъждането ще бъде насочено към следните три приоритета:

  • Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната
  • Европейския план за действие в областта на отбраната
  • изпълнението на подписаната през юли 2016 г. във Варшава съвместна декларация на ЕС и НАТО

Ръководителите ще обменят също мнения по икономически и социални въпроси като напр. инвестициите и стратегиите за единния пазар. Те ще се спрат на инициативите, свързани с младежта, и а борбата срещу младежката безработица. Накрая Европейският съвет ще обсъди положението в Нидерландия в контекста на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна и би могъл да разгледа евентуалното продължаване на икономическите санкции срещу Русия. Вероятно ръководителите ще разгледат конфликта в Сирия в светлината на последните събития.

Неформална среща на 27-те лидери

В рамките на декемврийското заседание на Европейския съвет ще се състои неформална среща на 27-те ръководители. Целта на срещата е да се определи как ще процедират 27-те от ЕС във връзка с процеса на Брекзит, след като Обединеното кралство подаде нотификация.

От 1 декември 2014 г. Доналд Туск е начело на Европейския съвет – институцията, която определя политическите насоки и приоритетите на ЕС. Той отговаря за подготовката на заседанията на институцията и ги председателства. Освен това той осигурява външното представителство във връзка с общата външна политика и политика на сигурност на ЕС на своето равнище.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език