Роля на Европейския съвет в процеса на номинации и назначения

Европейски съвет

Европейският съвет играе важна роля в някои процедури за назначаване на висши постове на ниво ЕС. Европейският съвет отговаря по-конкретно за:

  • избирането на председател на Европейския съвет
  • представянето на предложение за председател на Европейската комисия
  • назначаването на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  • официалното назначаване на целия състав на Комисията
  • назначаването на членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), в това число на председателя на ЕЦБ

Председател на Европейския съвет

Настоящият председател на Европейския съвет е Доналд Туск. Той замени Херман ван Ромпьой на този пост от 1 декември 2014 г. 

Избор на председател на Европейския съвет

Европейският съвет избира своя председател. Решението се взема с квалифицирано мнозинство. Председателят заема поста за период от 2,5 години, който може да бъде подновен еднократно. 

Предложение за председател на Европейската комисия

След изборите за Европейски парламент, Европейският съвет трябва да предложи кандидат за поста председател на Европейската комисия. При определянето на кандидата Европейският съвет взема предвид резултатите от изборите за Европейски парламент.

Европейският парламент трябва да одобри предложената кандидатура с мнозинство от своите членове (най-малко 376 членове на Европейския парламент). Ако при гласуването в парламента кандидатът на Европейския съвет не получи одобрение с мнозинство, Европейският съвет предлага нова кандидатура. Това става в рамките на един месец след неуспешния вот в Парламента.

Европейският парламент използва същата процедура — гласуване с мнозинство на всички членове на ЕП — за одобряването на новата кандидатура.

Процедурата е изложена в член 17 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

Назначаване на върховен представител

Европейският съвет отговаря за назначаването на върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. За да бъде одобрена предложената кандидатура, е необходимо квалифицирано мнозинство.

Също с квалифицирано мнозинство Европейският съвет може да вземе решение за прекратяване на 5-годишния мандат на върховния представител.  

Процедурата е изложена в член 18 от ДЕС.

Назначаване на Европейската комисия

Европейският съвет официално назначава цялата Европейска комисия. Парламентът гласува състава на Комисията — председател, върховен представител и останалите комисари — с одобрение (мнозинство от гласовете).

След като Парламентът даде одобрението си, Европейският съвет назначава официално Европейската комисия. За да вземе Европейският съвет решение, е необходимо квалифицирано мнозинство.

Процедурата е изложена в член 17 от ДЕС.

Назначения в Европейската централна банка

Европейският съвет назначава всичките 6 членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), в който влизат председателят и заместник-председателят на ЕЦБ заедно с още 4 членове.

Европейският съвет взема решение въз основа на препоръка на Съвета. Освен това Европейският съвет провежда консултации с Европейския парламент и Управителния съвет на ЕЦБ (съставен от шестимата членове на Изпълнителния съвет и управителите на централните банки на 19-те държави от еврозоната). След това Европейският съвет взема решение чрез гласуване с квалифицирано мнозинство.

Процедурата е изложена в член 283 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДЕС).