Възможности за назначаване на постоянна длъжност

Генералният секретариат (ГСС) запълва свободните постове най-вече със служители на постоянна длъжност, които набира или от други институции на ЕС, или от списъците с кандидати, успешно издържали конкурсите на общо основание.

Конкурсите се организират от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Те представляват конкурсни изпити за набиране на персонал, предназначени да оценят уменията на кандидатите чрез поредица от различни тестове, като по този начин се гарантира, че се подбират само най-добрите от тях. Конкурсите на общо основание се организират за различни профили и може да изискват кандидатът да притежава специфични умения и квалификации. Издържалите конкурс кандидати се включват в списък, от който институциите при необходимост избират служители.

Понякога, за да запълни високоспециализирани постове, ГСС може да организира конкурс за своите собствени нужди. Тези свободни длъжности се публикуват както на този уебсайт, в раздел „възможности за работа в момента“, така и на уебсайта на EPSO.

Ако проявявате интерес да работите при нас, трябва редовно да проверявате уебсайта на EPSO, където можете да намерите информация за бъдещите конкурси и как да се подготвите за тях.

Възможности за назначаване на временна длъжност

Договорно наети служители

ГСС наема ограничен брой договорно наети служители, подбрани или от регистрираните в базата данни CAST на EPSO кандидати или от списъците или базите данни с успешно издържали конкурси кандидати на други институции.

Когато иска да назначи служители по договор, Отделът на ГСС за наемане на служители се свързва с кандидати, които най-добре отговарят на профила за дадената длъжност. Ето защо препоръчваме кандидатите редовно да актуализират автобиографиите си в базата данни, в която са включени.

Срочно наети служители

Понякога ГСС организира процедури за подбор на срочно наети служители. Това е главно с цел да се запълнят свободни длъжности с високоспециализирани профили, които в дадения момент не са налични в списъците на EPSO. Всички процедури за подбор на срочно наети служители се обявяват на този уебсайт и на уебсайта на EPSO.

Спонтанни кандидатури

Всички контакти с кандидатите се осъществяват от Отдела на ГСС за наемане на служители. Предвид политиката за наемане и подбор, Отделът за наемане на служители не може да обработва спонтанни кандидатури, дори когато са подадени от успешно издържали конкурс кандидати.

В съответствие с правилата на ГСС за защита на данни, всички спонтанни кандидатури се заличават не по-късно от шест месеца след получаването им. Спонтанните кандидатури за работа получават автоматичен отговор, съдържащ обща информация относно наемането на служители в ГСС.

За контакт с Отдела на ГСС за наемане на служители

Процедура за подаване на жалби

Стремежът ни е да осигурим обслужване, отговарящо на най-високите стандарти.

Въпреки това, ако смятате, че във Вашия случай е налице лошо администриране, имате право да подадете жалба до Европейския омбудсман. Моля, имайте предвид, че за да може омбудсманът да допусне жалбата Ви, преди това трябва да поставите проблема пред нас.

Постоянни длъжности Временни длъжности
По отношение на процедурите за подбор на постоянни служители, свържете се с нас, като използвате този имейл адрес. По отношение на процедурите за подбор за временни служители използвайте този имейл адрес.