Обявление за свободна длъжност

Генерален секретариат

Преглеждащ лекар (срочно нает служител — AD9) за Генерална дирекция A на Съвета, Здравни и социални служби — отсъствия по медицински причини

Референтен №: CONS/TA-AD/132

Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз (ГСС) търси да назначи отговорен и опитен преглеждащ лекар със солидни комуникационни умения на френски и английски език, способност за разрешаване на проблеми и отлична преценка в критични ситуации.

Предлагаме временен договор с максимален срок от 4 години, който евентуално може да бъде подновен, в динамична и многоезична работна среда.

Задачите включват:

  • Прилагане на политиката за медицинските прегледи
  • Принос за разработването на политиката на ГСС в свързани области.
  • Подпомагане на служителите, които се връщат на работа след отпуск по болест.

Местоположение

Брюксел, Белгия

Заявления

За да подадете кандидатурата си, прочетете подробното обявление за свободна длъжност и условията за допустимост, които са изложени по-долу.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 24 октомври 2017 г., 12,00 ч. (на обяд), брюкселско време.