Кандидатствайте за стаж

Генерален секретариат

Кандидатури за платени стажове през 2018 г.

Приемането на кандидатури за платени стажове за първия период на 2018 г. вече приключи. Все още имате достъп до подадената кандидатура.

Първи период на провеждане на стажовете: 1 февруари—30 юни 2018 г.

  •  Кандидатстване между 11 септември и 16 октомври 2017 г.

С кандидатите, подбрани за първия период, ще бъде осъществен контакт най-късно през декември 2017 г.

Втори период на провеждане на стажовете: 1 септември 2018 г. — 31 януари 2019 г.

  • Кандидатстване между 15 януари (12 ч. GMT+1) и 15 март (12 ч. GMT+1) 2018 г.

С кандидатите, подбрани за втория период, ще бъде осъществен контакт най-рано през март 2018 г.

Съветът получава голям брой кандидатури. За да не се претоварва системата, е желателно да не се чака до последния ден за подаване на кандидатурата.

Формулярите за кандидатстване са на френски и английски език. За да се кандидатства, е задължително доброто владеене на един от двата езика.

Кандидатури за задължителни неплатени стажове през 2018 г.

Първи период на провеждане на стажовете: 1 февруари—30 юни 2018 г.

  •  крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2017 г.

Втори период на провеждане на стажовете: 1 септември 2018 г. — 31 януари 2019 г.

  • крайният срок за кандидатстване е 1 април 2018 г.

Формулярите за кандидатстване са на френски и английски език. За да се кандидатства, е задължително доброто владеене на един от двата езика.

За контакти

За повече информация се свържете със Службата по стажовете: