История

Филм: „От беседи край камината до големите решения“

Този документален филм проследява историята на Европейския съвет от създаването му до наши дни. В него са показани важните етапи от последните десетилетия, които са оформили начина, по който лидерите от ЕС вземат своите решения.
Историята е разказана от хора, участвали пряко в превръщането на Европейския съвет в онзи център за вземане на решения, който познаваме днес.

Научете повече за събитията и договорите, които са оформили ролята на Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и срещите на върха на държавите от еврозоната.

2008

12 октомври

Начало на срещите на върха на държавите от еврозоната 

Френският президент Никола Саркози предлага да се провеждат редовни срещи на държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната. Първата среща се провежда на 12 октомври 2008 г. Следващите срещи на върха се провеждат през май 2010 г., март 2011 г., юли 2011 г. и октомври 2011 г. в Брюксел.

Срещите на върха на държавите от еврозоната способстват за координиране на икономическата политика в рамките на еврозоната; в тях участват също председателят на срещите на върха на държавите от еврозоната и председателят на Европейската комисия. 

2012

1-2 март

Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз

На заседанието на Европейския съвет от 1—2 март 2012 г. 25 европейски ръководители подписаха Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз.  

Договорът влиза в сила на 1 януари 2013 г. и придава официален характер на срещата на върха на държавите от еврозоната. Организацията на тези срещи и ролята на техния председател са описани в член 12.

2013

14 март

Процедурни правила за срещите на върха на държавите от еврозоната

Първата среща на върха на държавите от еврозоната след влизането в сила на Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз се провежда на 14 март 2013 г. На това заседание са приети правила за организацията на срещите на върха на държавите от еврозоната.

2015

22 юни

Извънредна среща на върха относно Гърция

На 22 юни 2015 г. лидерите от ЕС ще се срещнат, за да обменят мнения относно Гърция. Председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната Доналд Туск заяви, че последните предложения на гръцкото правителство са положителна стъпка, но подлежат на по-нататъшна оценка от страна на институциите.

12 юли

Ръководителите на държавите от еврозоната постигат споразумение относно Гърция

Те са готови да започнат преговори по програма за финансова помощ за Гърция по линия на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), но споразумението трябва първо да бъде одобрено от гръцкия парламент и други национални парламенти. Еврогрупата ще продължи преговорите след приключването на националните процедури.