История

Филм: „От беседи край камината до големите решения“

Този документален филм проследява историята на Европейския съвет от създаването му до наши дни. В него са показани важните етапи от последните десетилетия, които са оформили начина, по който лидерите от ЕС вземат своите решения.
Историята е разказана от хора, участвали пряко в превръщането на Европейския съвет в онзи център за вземане на решения, който познаваме днес.

Научете повече за събитията и договорите, които са оформили ролята на Европейския съвет, Съвета на ЕС, Еврогрупата и срещите на върха на държавите от еврозоната.

1997

13 декември

Създаване на Еврогрупата

Европейският съвет одобрява създаването на Еврогрупата — неофициален орган, в който участват министрите на финансите на държавите, чиято валута е еврото. Първото заседание на Еврогрупата се провежда на 4 юни 1998 г. в замъка Сенинген в Люксембург.

1999

1 януари

Еврото се появява като виртуална парична единица

То е въведено в 11 държави членки: Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Испания.

2001

1 януари

Гърция се присъединява към еврозоната

Гърция става 12-та държава — членка на ЕС, която се присъединява към еврозоната.

2002

1 януари

Еврото влиза в обращение

На 1 януари 2002 г. еврото влиза в обращение под формата на банкноти и монети и заменя националните валути.

2003

1 февруари

Договор от Ница

С Договора от Ница се реформират европейските институции, за да се подготви бъдещият разширен ЕС с 27 държави членки. Съветът е реформиран, като се разширява използването на гласуването с квалифицирано мнозинство и се въвежда принципът на засилено сътрудничество между държавите членки.

2004

10 септември

Първи постоянен председател на Еврогрупата

Еврогрупата взема решение за назначаване на постоянен председател с мандат от две години.

На неофициално заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси в Схевенинген Жан-Клод Юнкер е избран за първи постоянен председател на Еврогрупата. Мандатът му е от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2006 г.

2006

септември

Жан-Клод Юнкер е преизбран за председател на Еврогрупата

Той е избран за втори мандат на поста председател на Еврогрупата.

2007

1 януари

Словения се присъединява към еврозоната

Словения става 13-ата държава — членка на ЕС, която приема еврото за своя парична единица.

2008

1 януари

Кипър и Малта се присъединяват към еврозоната

Понастоящем в еврозоната членуват 15 държави.

12 октомври

Начало на срещите на върха на държавите от еврозоната 

Френският президент Никола Саркози предлага да се провеждат редовни срещи на държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната. Първата среща се провежда на 12 октомври 2008 г. Следващите срещи на върха се провеждат през май 2010 г., март 2011 г., юли 2011 г. и октомври 2011 г. в Брюксел.

Срещите на върха на държавите от еврозоната способстват за координиране на икономическата политика в рамките на еврозоната; в тях участват също председателят на срещите на върха на държавите от еврозоната и председателят на Европейската комисия. 

2009

1 януари

Словакия се присъединява към еврозоната

Словакия става 16-ата държава членка от еврозоната.

1 декември

Протокол № 14 към Договора от Лисабон

Протокол № 14 към Договора от Лисабон влиза в сила на 1 декември 2009 г. и определя ролята на Еврогрупата. Министрите на държавите членки, чиято парична единица е еврото, се събират на неофициални срещи за обсъждане на въпроси, свързани с единната валута, и избират председател за срок от две години и половина.

Освен това с Договора от Лисабон се изменят правилата на Съвета на ЕС, така че при гласуване в Съвета по икономически и финансови въпроси по точки, засягащи единствено еврозоната, право на глас имат само членовете на Еврогрупата.

2011

1 януари

Естония се присъединява към еврозоната

Естония става 17-ата държава, която се присъединява към еврозоната.

2012

Януари

Избор на председателя на Работната група за Еврогрупата

От януари 2012 г. длъжността председател на Работната група за Еврогрупата се заема от г-н Tомас Визер, който е и председател на Икономическия и финансов комитет.

Работната група за Еврогрупата е подготвителен орган, обединяващ представителите в Икономическия и финансов комитет на държавите членки от еврозоната, Европейската комисия и Европейската централна банка.   

2013

21 януари

Избор на председател на Еврогрупата

Министърът на финансите на Нидерландия Йерун Дейселблум е избран за председател на Еврогрупата. Той е вторият постоянен председател в историята на Еврогрупата.

2014

1 януари

Латвия се присъединява към еврозоната

Латвия става 18-ата държава — членка на еврозоната.

2015

1 януари

Литва се присъединява към еврозоната

Понастоящем еврозоната се състои от 19 членове: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словакия, Словения, Финландия и Франция.

13 юли

Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум преизбран за втори мандат

Председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум е преназначен за втори мандат от две години и половина.