25/04/2017 Прессъобщение

От 15 юни ползвателите на мобилни телефони, пътуващи в други държави от ЕС, ще могат да провеждат телефонни разговори, да изпращат текстови съобщения и да използват интернет, без да плащат допълнителни такси. Последната стъпка към премахването на таксите за роуминг беше предприета днес от Съвета, като с нея се поставят ограничения върху таксите, които операторите могат да начисляват помежду си.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.