17/07/2017 Заседание

Министрите на външните работи обсъдиха миграцията заедно с върховния комисар на ООН за бежанците и генералния директор на Международната организация по миграция. Министрите обсъдиха още ситуацията в Либия и Северна Корея.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.