25/03/2017 Заседание

На 25 март 2017 г. европейските лидери ще се срещнат в Рим, за да отбележат годишнината от учредителните договори на ЕС, подписани в същия град. Това ще бъде повод за размисъл върху състоянието на Европейския съюз и поглед напред към бъдещето на процеса на интеграция.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.