18-20/09/2017 Заседание

Основните приоритети на ЕС са укрепване на основания на правила световен ред, насърчаване на мира, засилване на сътрудничеството в борбата с тероризма и насърчаване на ядреното разоръжаване. Освен това ЕС ще придвижи преговорите по въпросите, свързани с миграцията, правата на човека, климата и развитието. В рамките на Общото събрание на ООН председателят Туск ще проведе и двустранни срещи с други лидери.

 

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.