16/01/2017 Заседание

Министрите на външните работи на държавите от ЕС ще заседават на 16 януари, за да направят преглед на положението в Сирия и на перспективите пред близкоизточния мирен процес.

Снимка: © AFP

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.