18-20/09/2017 Заседание

Като призна, че ООН е най-добрият инструмент за решаване на глобалните проблеми, Доналд Туск същевременно призова организацията да бъде по-решителна, непоколебима и единна в контекста на настоящия изпълнен с предизвикателства международен климат. „Срещаме се във време, когато светът балансира между надеждата и страха“, отбеляза председателят Туск пред Общото събрание на ООН. Той отново потвърди, че Европейският съюз никога няма да се откаже от работата си със и в рамките на Организацията на обединените нации.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.