22-23/06/2017 Заседание

На 22—23 юни лидерите от ЕС ще се срещнат, за да обсъдят широк кръг въпроси, включително сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. Те ще обменят мнения и по въпроси, свързани с икономиката и търговията, миграционните потоци и външната политика. Европейският съвет (член 50) също ще проведе заседание на 22 юни, за да обсъди преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.