25/07/2017 Прессъобщение

Операция Sophia е военноморската операция на ЕС за пресичане на бизнес модела на контрабандистите на мигранти и трафикантите на хора в района на Средиземно море. Съветът продължи и измени нейния мандат, като прибави към него механизъм за наблюдение на обучаващи се, нови надзорни дейности във връзка с незаконния трафик на петрол и по-добрия обмен на информация за трафика на хора.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.