© E. Sansar/Anadolu Agency 04-05/04/2017 Заседание

Конференцията в Брюксел е мащабно събитие с участието на над 70 делегации на равнище министри, включително ЕС, Организацията на обединените нации и донори от региона и извън него. В нея участват и влиятелни политически, хуманитарни и икономически фигури, включително гражданското общество.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език

Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите — членки на ЕС, председателя на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя общата политическа насока и приоритетите на ЕС.

Съветът на Европейския съюз представлява правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират министри от всички държави от ЕС, за да приемат закони и да координират политиките.