Календар на заседанията

26 май 2017 r.

27 май 2017 r.

29 май 2017 r.

30 май 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език