Календар на заседанията

30 август 2017 r.

31 август 2017 r.

1 септември 2017 r.

3 септември 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език