Календар на заседанията

31 март 2017 r.

27 април 2017 r.

3 май 2017 r.

11 май 2017 r.

15 май 2017 r.

16 май 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език