Календар на заседанията

3 септември 2017 r.

4 септември 2017 r.

5 септември 2017 r.

11 септември 2017 r.

14 септември 2017 r.

19 септември 2017 r.

20 септември 2017 r.

21 септември 2017 r.

25 септември 2017 r.

9 октомври 2017 r.

12 октомври 2017 r.

13 октомври 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език