Календар на заседанията

29 май 2017 r.

30 май 2017 r.

12 юни 2017 r.

19 юни 2017 r.

20 юни 2017 r.

26 юни 2017 r.

11 юли 2017 r.

17 юли 2017 r.

18 юли 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език