Календар на заседанията

17 октомври 2017 r.

24 октомври 2017 r.

6 ноември 2017 r.

9 ноември 2017 r.

10 ноември 2017 r.

13 ноември 2017 r.

14 ноември 2017 r.

15 ноември 2017 r.

17 ноември 2017 r.

21 ноември 2017 r.

27 ноември 2017 r.

30 ноември 2017 r.

1 декември 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език