Календар на заседанията

27 февруари 2017 r.

28 февруари 2017 r.

6 март 2017 r.

7 март 2017 r.

13 март 2017 r.

21 март 2017 r.

27 март 2017 r.

28 март 2017 r.

25 април 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език