Календар на заседанията

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.

18 октомври 2018 r.

19 октомври 2018 r.

13 декември 2018 r.

14 декември 2018 r.