Календар на заседанията

24 ноември 2017 r.

29 ноември 2017 r.

30 ноември 2017 r.

14 декември 2017 r.

15 декември 2017 r.

22 март 2018 r.

23 март 2018 r.

28 юни 2018 r.

29 юни 2018 r.

18 октомври 2018 r.

19 октомври 2018 r.

13 декември 2018 r.

14 декември 2018 r.