Календар на заседанията

26 октомври 2017 r.

27 октомври 2017 r.

24 ноември 2017 r.