Календар на заседанията

26 май 2017 r.

27 май 2017 r.

1 юни 2017 r.

2 юни 2017 r.

7 юли 2017 r.

8 юли 2017 r.

24 ноември 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език