Календар на заседанията

4 април 2017 r.

5 април 2017 r.

26 май 2017 r.

27 май 2017 r.

7 юли 2017 r.

8 юли 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език