Календар на заседанията

29 март 2017 r.

5 април 2017 r.

7 април 2017 r.

12 април 2017 r.

26 април 2017 r.

28 април 2017 r.

3 май 2017 r.

5 май 2017 r.

10 май 2017 r.

12 май 2017 r.

17 май 2017 r.

24 май 2017 r.

31 май 2017 r.

Когато няма превод, съдържанието се появява на оригиналния език