Календар на заседанията

6 септември 2017 r.

8 септември 2017 r.

13 септември 2017 r.

15 септември 2017 r.

20 септември 2017 r.

22 септември 2017 r.

27 септември 2017 r.

29 септември 2017 r.

4 октомври 2017 r.

6 октомври 2017 r.

11 октомври 2017 r.

18 октомври 2017 r.

25 октомври 2017 r.

27 октомври 2017 r.