Календар на заседанията

7 юни 2017 r.

14 юни 2017 r.

15 юни 2017 r.

21 юни 2017 r.

28 юни 2017 r.

30 юни 2017 r.

5 юли 2017 r.

11 юли 2017 r.

12 юли 2017 r.

19 юли 2017 r.

26 юли 2017 r.

6 септември 2017 r.

8 септември 2017 r.

13 септември 2017 r.