Календар на заседанията

9 октомври 2017 r.

6 ноември 2017 r.

4 декември 2017 r.