Еврогрупа, 11/05/2015

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 11/05/2015
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Гърция

Еврогрупата беше информирана за продължаващите разисквания между гръцките власти и Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд относно цялостния списък на реформи в Гърция.

Еврогрупата отбеляза, че обсъжданията бележат напредък и са станали по-ефективни, но е необходимо повече време за преодоляване на съществуващите различия и за постигане на цялостно споразумение. Отпускането на оставащата финансова помощ за Гърция може да се осъществи едва след като бъде постигнато съгласие относно реформите и след като прегледа от страна на трите институции заключи, че тези реформи са изпълнени.

„Бих желал да подчертая отново, че споразумението от 20 февруари продължава да бъде рамката за преговори и че е необходима всеобхватна договореност, преди отпускането на каквито и да било средства.“

Йерун Дейселблум, председател на Еврогрупата

Икономическо положение

Еврогрупата обсъди и икономическото положение в еврозоната въз основа на икономическа прогноза от пролетта на 2015 г. на Европейската комисия. Еврогрупата разгледа и инфлационните тенденции и динамиката на обменните курсове. 

Икономическото възстановяване и създаването на работни места в еврозоната набират скорост, като същевременно рисковете от дефлация отслабват. Министрите се съгласиха, че в еврозоната трябва да продължат структурните реформи за стимулиране на растежа, както и стабилната фискална политика за поддържане на възстановяването.

Тематични обсъждания относно фискалните рамки

Министрите от Еврогрупата споделиха своя опит на национално равнище с укрепването на фискалните рамки съгласно отправените към държавите членки от еврозоната препоръки в рамките на европейския семестър за 2014 г. Обсъждането на този въпрос се проведе в контекста на вече редовните дискусии в Еврогрупата относно начините за укрепване на икономическия растеж и създаването на работни места.

Докладът на четиримата председатели

Министрите обмениха мнения относно възможните начини за подобряване на икономическото управление в рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Обсъждането на този въпрос се проведе като част от подготовката на доклад по същата тема, по който председателят на Еврогрупата работи съвместно с председателите на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейската централна банка.

Ирландия

Еврогрупата приветства напредъка, постигнат от Ирландия по фискални, финансови и структурни въпроси, както е посочено в третия доклад за наблюдение след приключване на програмата. Еврогрупата е убедена, че Ирландия ще съумее със същия успех да преодолее оставащите предизвикателства.

Последно преразгледан на 12/05/2015