Заседание на Еврогрупата, 09/05/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 09/05/2016
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Еврогрупата обсъди актуалното състояние на първия преглед на програмата за икономически реформи на Гърция.

Тя приветства пакета от реформи на секторните политики, който включва:

  • пенсионната система
  • данъка върху доходите и ДДС
  • мерки, свързани с разходите за заплати в публичния сектор
  • приватизационна стратегия
  • въпроса за необслужваните заеми

Еврогрупата стигна до извода, че гръцките власти и институциите трябва да продължат да работят по механизъм за допълнителни извънредни мерки. Тези мерки ще влязат в сила само ако са необходими допълнителни усилия за изпълнението на договорените цели за първичния излишък.

Приключването на първия преглед ще даде възможност да бъде отпусната допълнителна финансова помощ на Гърция, след като страната предприеме някои предварителни действия и бъдат изпълнени съответните вътрешни процедури в останалите държави членки от еврозоната.

Следващи стъпки

Еврогрупата заяви отново готовността си след приключването на първия преглед да обмисли, при необходимост, евентуални допълнителни мерки за осигуряване на устойчивостта на нуждите на Гърция от рефинансиране. Във връзка с това тя постигна съгласие по известен брой общи ръководни принципи и поетапен подход и възложи на Работната група за Еврогрупата да разработи по-обстойно този въпрос.

Еврогрупата ще продължи обсъжданията си на своето следващо заседание на 24 май 2016 г.

Последно преразгледан на 10/05/2016