Еврогрупа, 16/06/2016

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 16/06/2016
  • 15:00
  • Люксембург

Основни резултати

Информация за заседанието

Устойчивост на пенсионните системи в еврозоната

Еврогрупата обсъди различните инструменти на политиката, които могат да бъдат използвани за подобряване на фискалната устойчивост на пенсионните системи в еврозоната.

В допълнение към традиционните параметри като пенсионни вноски и разходи, Еврогрупата обсъди и активната трудова политика и реформите, които биха могли да дадат нов тласък на икономическата дейност по устойчив начин. Еврогрупата разгледа и най-добрите практики, свързани с автоматичните корекции на пенсионните системи в контекста на увеличената продължителност на живота.

Еврогрупата прие декларация, съдържаща редица договорени принципи, които имат за цел да се увеличи устойчивостта на пенсионните системи. Тя прикани Европейската комисия да ги вземе предвид при своите процеси на надзор и да проучи разработването на подходящи показатели на тази основа.

Международен валутен фонд — преглед на еврозоната по член IV

Изпълнителният директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард информира Еврогрупата относно оценката на фонда за икономическите перспективи, рисковете и политическите предизвикателства, свързани с еврозоната. Оценката е извършена в контекста на годишната консултация на МВФ по член IV.

МВФ потвърди, че икономическото възстановяване в еврозоната продължава. Той препоръча еврозоната да продължи да се съсредоточава върху структурните реформи, инвестициите и реформите на финансовия сектор.

Еврогрупата проведе конструктивна дискусия по тези препоръки. Заключителната декларация на МВФ ще бъде публикувана своевременно на неговия уебсайт.

Други въпроси

Освен това Еврогрупата обсъди инфлацията в еврозоната, както и динамиката на обменните курсове, въз основа на представената информация от Комисията и Европейската централна банка. Тя прие и работната си програма за втората половина на 2016 г.

Последно преразгледан на 27/06/2016