Еврогрупа, 20/02/2017

Еврогрупа
  • Еврогрупа
  • 20/02/2017
  • 15:00
  • Брюксел

Основни резултати

Информация за заседанието

Гърция: актуално състояние

Институциите (Европейската комисия, Европейската централна банка, Международният валутен фонд и Европейският механизъм за стабилност) и гръцкият министър на финансите Евклид Цакалотос информираха Еврогрупата относно втория преглед на програмата за икономически реформи на Гърция, при която сред основните нерешени въпроси са средносрочната (за 2018 г. и след това) фискална стратегия и реформата на пазара на труда.

Еврогрупата приветства общото разбиране, постигнато между гръцките органи и институциите, което дава възможност на мисията за преглед да посети отново Атина и да възобнови работата си с оглед на сключването на споразумение на равнище служители относно реформите на политиките в контекста на втория преглед на програмата.

Споразумението на равнище служители е необходимо условие за успешното сключване на прегледите, а от там и за получаването на финансово подпомагане.

Тематично обсъждане на растежа и работните места: добри условия за стопанска дейност

Министрите обмениха най-добрите национални практики за създаването на благоприятни условия за осъществяване на стопанска дейност, което оказва съществено влияние върху потенциала на икономиката за растеж. Акцент в обсъждането бе поставен върху въпроси като ефикасността на обществените услуги, както и върху административната и нормативната тежест.

Резултатът от дискусията ще послужи като основа за обсъжданията в Еврогрупата относно инвестициите през април тази година.

Икономическа прогноза за еврозоната за 2017—2018 г.

Еврогрупата обмени мнения по икономическото положение в еврозоната след представянето на икономическата прогноза на Европейската комисия за зимата на 2017 г.

Възстановяването на еврозоната бележи четвърта поредна година, като в края на 2016 г. растежът на БВП е в размер на 1,7 %. За същия период безработицата е била 9,6 %, което е най-ниското равнище от май 2009 г. Държавният дефицит и държавният дълг също намаляват.

Според прогнозата икономическото възстановяване в еврозоната трябва да продължи, макар че се увеличи несигурността за бъдещето. Очаква се реалният растеж на БВП да достигне 1,6 % през 2017 г. и 1,8 % през 2018 г.

Министрите като цяло изразиха съгласие с анализа на Европейската комисия.

На заседанието си, което се проведе успоредно със заседанието на Еврогрупата, Съветът на управителите на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) назначи отново Клаус Реглинг за управляващ директор на ЕМС за втори петгодишен мандат, който ще започне на 8 октомври 2017 г.

Последно преразгледан на 21/02/2017